Melania Fogelbaum

1911-1944

Malarka i poetka tworząca w języku polskim. Utalentowana na wielu płaszczyznach: uprawiała malarstwo, rzeźbę, poezję, pisała eseje, znała historię sztuki.

W getcie łódzkim pracowała w Wydziale Naukowym. W jej mieszkaniu przy ul. Marynarskiej zbierała się grupka młodzieży, by wspólnie z nią rozmawiać na temat sztuki i poezji. Tworzyli coś w rodzaju „kółka artystycznego”. Nie był to jednak „oficjalny” salon literacki. W getcie poetka chorowała na gruźlicę i głodowała. Mimo tego opiekowała się młodzieżą, uczyła ich miłości życia.

Podczas likwidacji getta została z domu wyniesiona na noszach. Była tak słaba, że nie była w stanie samodzielnie chodzić. W Auschwitz przeznaczono ją natychmiast do zagazowania jako niezdolną do pracy.

Jej wiersze, które zostały odnalezione podczas porządkowania terenu getta, ukazały się drukiem dopiero w 2012 roku.

Painter and poet, who wrote in Polish. She was a woman of many talents: she pursued painting, sculpturing, poetry, wrote essays, and was familiar with art history.

She worked at the Faculty of Research in the Lodz ghetto. In her flat in Marynarska street, a youth group would get together to discuss art and poetry. They formed a “special interest group” of a sort, however this was not an official “literary salon”. In the ghetto, the poet suffered from tuberculosis and famine. Nevertheless, she took care of the youngsters and taught them love for life.

During the ghetto’s liquidation, she was carried out of her house on stretchers. She was so weak, that she could not walk on her own. In Auschwitz, she was immediately brought to the gas chambers, as she was not able to work.

Her poems were recovered during tidying the ghetto area. They were not published until 2012.