Michalina Wisłocka

1921-2005

Michalina Wisłocka (z domu Braun) urodziła się 1 lipca 1921 r. w Łodzi w niezachowanym do dziś budynku szkoły przy Klonowej, skąd potem wraz rodzicami nauczycielami przeprowadziła się do służbowego mieszkania w gmachu nowo wtedy zbudowanej szkoły przy ul. Wspólnej 5/7. Dzieciństwo w szkolnym służbowym mieszkaniu przy Klonowej wspomina w pierwszym tomie wspomnień Malinka, Bratek i Jaś, a szkoła przy Wspólnej (której budynek stoi do dziś) stanowi scenografię jej drugiego tomu wspomnień Miłość na całe życie. Wspomnienia z czasów beztroski, w której opisuje prapoczątki związku z późniejszym mężem, Stanisławem Wuttke, który po wojnie zmienił nazwisko na Wisłocki. Tam też opisuje wyrzucenie przez Niemców ze szkolnego mieszkania i wywózkę, jak wtedy pisała, „w nieznane”.

We wspomnieniach i wywiadach, których udzieliła, w sposób niezwykle otwarty opisywała swoje bardzo intymne doświadczenia. Pisała o trójkącie małżeńskim, do udziału w którym skłoniła ją miłość do męża, którego poznała jeszcze w dzieciństwie, przyjaźń z „tą drugą”, ale też próbę rozwiązania problemu seksualnego niedopasowania, który trawił to małżeństwo. Michalina tak bardzo zaangażowała się w projekt trójkąta, że dokonała fałszerstwa i podała się za matkę dziecka urodzonego przez przyjaciółkę.

Opisuje dokładnie, jak przebiegało jej własne seksualne dojrzewanie, jeszcze w budynku na Wspólnej, gdzie ze Stanisławem spędzali długie godziny nie tylko słuchając radia, i próbuje zdiagnozować owe niedopasowanie, które być może doprowadziło – wraz z egoizmem Stanisława, opisanym we wspomnieniach – do kresu zarówno miłości, jak i małżeństwa. Odsłaniając te intymne szczegóły po raz kolejny i być może ostatni w swoim życiu wykonuje zadanie, które stało się treścią jej życia zawodowego: naukowego poznania ludzkiej seksualności, po to by pomagać odnaleźć kobietom spełnienie w tej sferze i leczyć w ten sposób związki. Choć wielokrotnie twierdziła, że orgazm kobiecy nie jest niezbędnym warunkiem harmonii w związku, z oddaniem oddawała się studiom, dzięki którym mogłaby pomóc go osiągnąć swoim pacjentkom. Jej dorobek seksuologiczny dziś trąci nieco myszką, ale Michalina Wisłocka była pionierką edukacji seksualnej dorosłych, dzięki swemu wielokrotnie wznawianemu bestsellerowi Sztuka kochania (1978). Z książki tej, kupowanej spod lady lub za astronomiczną cenę na bazarze, dorośli i dorastający Polacy dowiadywali się tego, czego nie było w książeczkach Andrzeja Jaczewskiego jak O dziewczętach dla dziewcząt, O dziewczętach dla chłopców, i o czym nie było mowy na szkolnych zajęciach z edukacji seksualnej, w ramach przygotowania do życia w rodzinie socjalistycznej.

Mniej znana jest dziś działalność Michaliny Wisłockiej w Towarzystwie Świadomego Macierzyństwa, którego była współzałożycielką. Jej kariera edukatorki rozpoczęła się od objazdowych prelekcji w miasteczkach i wioskach, o których opowiadała w wywiadzie z Dariuszem Zaborkiem z 2004 r. Wspomina w nim, że nazywano ją wtedy „Hitlerem, który morduje polskie dzieci” i obrzucano jajkami.

Michalina Wisłocka miała dwóch młodszych braci: Jana i Andrzeja. Jej bratanicą jest Ewa Braun, scenografka i kostiumolog, laureatka Oscara za dekorację wnętrz do Listy Schindlera Stevena Spielberga.

Od 1917 r. Michalina Wisłocka jest patronką skweru na Bałutach.

A doctor and a pioneer in sexual education for adults.

She was born in Lodz. The school in Wspólna Street, where her father received a company flat, and where she spent her childhood, serves as a background for her memoirs Love Forever. Recollections from Times of Carelesness. She describes the early beginnings of her relationship with her future husband, Stanisław Wuttke, who changed his surname after the war to Wisłocki.

In her memoirs and interviews, that she gave, she described her most intimate experiences in an extremely open manner. She wrote about a love triangle, in which she participated because of her love for her husband, whom she met in her childhood, her friendship with “the other one”, and the difficulties of resolving sexual incompatibility, which was present in her marriage. Michalina was so involved in the love triangle project, that she falsified the birth certificate of her best friend’s child, naming herself as the mother.

The challenge of her work life was the scientific discovery of human sexuality, in order to help women find fulfilment in this field and help cure their relationships. Her sexuology studies may be found outdated today, yet Michalina Wisłocka was a pioneer in adult’s sexual education, thanks to her bestseller, A Practical Guide to Marital Bliss (1978), which was repeatedly re-issued over the years.

She was less known for her work with the Conscious Motherhood Society, which she co-founded. Her career started out with a series of traveling lectures in towns and villages. She was then called “Hitler, who murders Polish children” and had eggs thrown at her.

Since 1917, Michalina Wisłocka is the patron of a square in Bałuty.