O nas

Łódzki Szlak Kobiet działa na rzecz ocalenia pamięci o kobietach związanych z naszym miastem. Pokazujemy historię, dziedzictwo i tożsamość Łodzi z mniej oczywistej perspektywy, jakiej wciąż próżno szukać np. w tradycyjnych przewodnikach turystycznych. Opowiadamy o wybitnych łodziankach, zbieramy także wspomnienia „zwykłych” kobiet.

Jest nam bliska idea równości kobiet i mężczyzn. Poprzez opowiadanie herstorii i przybliżanie zapomnianych bohaterek chcemy wzmacniać dziewczynki i kobiety oraz budzić refleksję nad zbiorową pamięcią.

Jesteśmy grupą przewodniczek po mieście, animatorek kultury i osób związanych z nauką. Przez kilka lat działałyśmy jako nieformalna grupa „Kobiety znad Łódki”. Widząc szybko rosnące zainteresowanie naszą inicjatywą i chcąc działać prężniej, powołałyśmy do życia fundację.

Mamy na koncie kilkadziesiąt otwartych spacerów po mieście (np. śladami wybitnych łodzianek, śladami włókniarek, szlakiem pisarek jidysz), prelekcji, spotkań (np. z działaczkami opozycji

demokratycznej), akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej.

Zwracamy uwagę na potrzebę upamiętniania łodzianek w przestrzeni miejskiej. Dzięki naszym staraniom i współpracy z radą miejską powstały w Łodzi skwery Michaliny Wisłockiej, Ireny Tuwim, Aliny

Margolis-Edelman.

W 2017 roku otrzymałyśmy wyróżnienie Punkt dla Łodzi „za przybliżanie zapomnianej historii Łodzi”.

Kontakt:
www.lodzkiszlakkobiet.pl
kontakt@lodzkiszlakkobiet.pl
tel. + 48 691 749 140